Çakraz Tarihi

0

Erythinoi, Helen dilinin çoğul üretme kuralına göre, erythinos sözcüğünün çoğul biçimidir. Erythinos’lular ya da kızıl anlamına gelmektedir

M.Ö. 1200 yıllarını kapsayan İlyada Destanı’nda Erythinoi’ye rastlanılmamaktadır. M.S. 1.yy başlarında yaşayan Strabon, bu medeniyeti “… Bunlar iki yüksek kayadır” şeklinde tarif etmiştir. Hirschefeld, 1880 yılında Çakraz’a 1 km. uzaklıktaki Bozköy civarlarında, mermerden yapılmış eserler olduğunu söylemiş; Kalinka ise Bozköy’ün kuzeydoğu yönüne doğru bir saat yürümek kaydıyla bir kaya yüzeyinde, onbeş genç erkek ile bir tanrıçanın sevişmesini canlandıran kabartmaya rastladığını belirtmiştir.

Dolayısıyla ilkçağın ileri dönemlerinde; Amasra’dan 14 km. uzaklıkta ve doğu yönündeki Çakraz’da bir kentçiğin kurulduğu tahmin edilmektedir.

Metin Yazarı: İsmail AKTAŞ

                                                                   Görevi: Profesyonel Turist Rehberi

                                                                   Tel(0542) 515 23 14

12 Eylül 2011 |

Bir yanıt yazın

Safranbolu Reklam Batı Karadeniz Turizm